Slim omgaan met krachtsverschil

Meestal zijn er behoorlijke krachtsverschillen in fietsgroepen. Dat kan problemen opleveren. De sterksten zitten nog rustig in een toer-modus, waar de de zwaksten al in de wedstrijd- of overleef-modus zitten. In volle inspanning toch je verstand blijven gebruiken is moeilijk. De zwaksten nemen soms onbewust extra risico’s om bij te blijven.
Zie ook: Mindset en groepsdynamiek

Helpen
De sterksten kunnen in zo’n situatie een handje helpen. Soms letterlijk. En natuurlijk door anderen uit de wind te houden.

krachtsverschillen

Velen vinden op zijn tijd een duwtje in de rug prettig. Sommigen vinden geduwd worden minder leuk. Anderen vinden het opbeurende gepraat tegen hen: Je kan het wel!” enzo irritant. Het is dus een beetje kijken waar je de ander mee helpt.

duwtje

Je kan als groep de zwakkeren helpen door ze niet achteraan te laten meerijden (waar ze als vanzelf terecht komen:)), maar ze vrij voorin de groep laten rijden. Op de derde, vierde plek bijvoorbeeld. Dan komen ze minder snel op de kant en hebben minder last van tempoverschillen.

In ieder geval help je de zwakkeren door hen niet te ‘verleiden’ tot gevaarlijke zaken. Stop bijvoorbeeld als sterkere als je zelf nog wel zou kunnen oversteken, maar degene achter je niet.

Soms verschillend, soms samen
Speel met de krachtsverschillen. Als de sterkeren ‘solidair’ bij de zwakkeren blijven is het soms voor de sterkeren te langzaam en voor de zwakkeren te snel. Niemand wordt dan gelukkig van het ‘gezellig samen’ fietsen.
chagrijnig

In bergen en heuvels is het gebruikelijk dat er boven, op het hoogste punt, wordt gewacht. Op het vlakke kan je als sterkere ook zoiets doen door op een bepaald traject een paar kilometer even ‘los’ te gaan om daarna terug te rijden naar de langzaamste. Of de sterkeren nemen halverwege een iets ruimere route. Een paar keer een maximale versnelling van een paar minuten door de snelleren en zij hebben lekker kunnen gassen en zijn weer koest als een hond die uitgelaten is.
Het initiatief tot zo’n variant kan je ook als zwakkere nemen. Wie niet sterk is moet…, toch? 🙂
Trainingstechnisch zijn die intervallen voor de sterkeren ook goed. Maar om er toe te komen het zo te regelen is niet evident. Daar pakt het gevoel van solidariteit soms negatief uit.
Zie ook: Mindset en groepsdynamiek

Ook als je in een waaier rijdt moet je slim omgaan met de verschillen in kracht.
Zie ook: Waaierrijden